Rozwój Kuriera Lubelskiego na przestrzeni lat - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wydawnictwo Prasowe, Sztandar Ludu (gazeta) Rozwój Kuriera Lubleskiego na przestrzeni lat Pierwszy numer „Kuriera Lubelskiego” wyszedł w nakładzie 26 tysięcy [egzemplarzy]. A w latach 60. „Kurier” drukowany był w ponad stu tysiącach egzemplarzy. W niedzielę dochodziło prawie do dwustu [tysięcy]. To było bardzo dużo. W samym Lublinie i Świdniku było sprzedawane 50 tysięcy [egzemplarzy] „Kuriera”. Tak że rozwój gazety był widoczny. Oczywiście byliśmy limitowani tylko objętością gazety. Na każdą dodatkową kolumnę musieliśmy mieć zgodę cenzury. Zgodę cenzury, raz, i zapewnienie papieru, dwa. [„Kurier”] wychodził z czterema stronami, a w środę chcieliśmy, żeby to było sześć stron, [więc] musieliśmy zapewnić, że musiała być...
CZYTAJ DALEJ