Ingerencja cenzury w fotografie prasowe w okresie PRL - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Bardzo [odczuwałem istnienie cenzury]. Na przykład w Hrubieszowie odsłaniano pomnik poświęcony Bolesławowi Prusowi i, jak zwykle, w takich uroczystościach brało udział wojsko, to znaczy stanęli na warcie honorowej. I ja zrobiłem [zdjęcie]. Wiele rzeczy nie wiedziałem, dopiero okazywało się później. No i pan cenzor kazał poodcinać tych żołnierzy. Powiedział, że wojska w Hrubieszowie nie ma. Drugie: po stanie wojennym ci żołnierze, którzy byli powołani w okresie stanu wojennego do wojska, po pewnym czasie szli do cywila, no i było takie pożegnanie w jednostce na Majdanku. Pojechaliśmy tam i sfotografowałem, że na tle pododdziałów szedł poczet sztandarowy. Ale sztandar rozwinięty i tam gdzieś pisało, jakaś Trzecia Brygada, jakieś wojska. Jest napis. No i pan cenzor kazał wyciąć ten sztandar. [Po...
CZYTAJ DALEJ