Odbudowa i rozwój Lublina po II wojnie światowej - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po [19]44 roku przystąpiono szybko do odbudowy [miasta]. Częściowo odbudowano ratusz. Najpóźniej były odbudowywane budynki obok Wieży Trynitarskiej – w stronę, [gdzie] była przed wojną octownia czy coś takiego, to się spaliło w [19]39 roku i te budynki zostały odbudowane na samym końcu. Natomiast w latach 50. rozpoczęto budowę nowego Lublina. Pierwsze budynki [powstały] na Alejach Racławickich i na obecnej Drodze Męczenników Majdanka, tak zwane Bronowice. Tam zaczęto budowę bloków mieszkalnych. Potem LSM zaczął działalność w latach 50. Pod koniec lat pięćdziesiątych zaczęła powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa, której założycielem i prezesem początkowo był pan [Stanisław] Kukuryka. Wtedy wszystkim się wydawało, że pierwsze budynki na LSM-ie, które zostały oddane, były daleko za...
CZYTAJ DALEJ