Wyzwolenie Lublina w 1944 roku - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Doskonale pamiętam rok [19]44, sam moment wyzwolenia Lublina, wkroczenia Armii Radzieckiej. Mieszkałem wtedy przy ulicy Kalinowszczyzna. Podczas okupacji z Kalinowszczyzny chodziłem do szkoły, która mieściła się na ulicy Dolnej Panny Marii i przechodziłem koło Zamku, przez ulicę Krawiecką, której w tej chwili nie ma. Szedłem ulicą Sienną, Krawiecką, przez Bramę Grodzką, Starym Miastem do sióstr urszulanek, bo tam w międzyczasie byłem w takiej jak gdyby ochronce, a do szkoły chodziłem na ulicę Dolnej Panny Marii. Z ochronki przechodziłem przez ogród sióstr na ulicę Dolnej Panny Marii do szkoły. I tak to było do [19]44 roku. Bardzo się cieszyli ludzie z wkroczenia Armii Radzieckiej. Pamiętam doskonale. Była to niedziela. Padał strasznie deszcz i ci młodzi chłopcy strasznie zmoknięci byli. Na...
CZYTAJ DALEJ