Edukacja i kariera zawodowa w Lublinie - Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szkołę podstawową to zacząłem poza [obecnymi] granicami, w Drohobyczu, bo wtedy mój ojciec dostał tam pracę i tam się przenieśliśmy. W dniu wybuchu wojny poszedłem po raz pierwszy do szkoły. Po raz pierwszy i ostatni w Drohobyczu. Był to piątek. Po południu wyjechaliśmy do Lublina, do babci. Babcia mieszkała na Czwartku. Zatrzymaliśmy się u babci i potem już zacząłem chodzić w Lublinie do Szkoły [Powszechnej] nr 24. Po ukończeniu szkoły rozpocząłem naukę w zawodowej szkole fotograficznej w Lublinie przy ulicy Okopowej. Tam były te wszystkie szkoły. Po ukończeniu szkoły zawodowej, po uzyskaniu dyplomu czeladnika w zawodzie fotograficznym, bo to tak się wtedy nazywało, rozpocząłem naukę w szkole średniej ogólnokształcącej, którą ukończyłem. Po ukończeniu szkoły rozpocząłem pracę...
CZYTAJ DALEJ