Koledzy - Adam Adams - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jako chłopak nie miałem do czynienia z polskimi chłopcami, bo nie chodziłem do szkoły razem z nimi. To wszystko zaczynało się od szkoły. A w kamienicy naszej przeważnie Polacy mieszkali, ale absolutnie nie pamiętam, żebym miał polskich kolegów. Kolegą moim był ten chłopak z przeciwka, syn wspólnika mego ojca. I to było… I koledzy byli przeważnie ze szkoły. Moich kolegów, którzy po wojnie się znajdowali, też byli ze szkoły. Kolegów się robi tylko w szkole, proszę pana. Na podwórku również, jak się bawią, ale ja nie wiem czy mi matka pozwalała lecieć na podwórko....
CZYTAJ DALEJ