Represje władzy ludowej wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Po wojnie słyszeliśmy] tylko: ten aresztowany, ten aresztowany – wiedzieliśmy, że byli w AK. W czasie okupacji przyjeżdżał do nas parę razy bratanek męża mojej ciotki. I po wojnie przyjechał znowu. Jego brat zginął rozstrzelany na Zamku, ponieważ był w AK. On też był w AK, więc groziło mu [aresztowanie], bo był poszukiwany. I jeden z mieszkańców Dolnej Panny Marii, [który] mieszkał niedaleko, dwa domy dalej, chyba pod [numerem] 14, Janusz Łączkowski, oddał swoją kenkartę [temu bratankowi], Tadeuszowi. Sagan-Borowicz się nazywał. Ta moja ciotka [też] właśnie Sagan-Borowicz. I on na podstawie tej kenkarty później zdał na studia, ukończył w Poznaniu studia i dopiero po [19]56 roku wrócił do swojego prawdziwego nazwiska. Ukończył studia jako Janusz Łączkowski. W sześćdziesiątym którymś...
CZYTAJ DALEJ