Antysemityzm - Rachel Duwdewani - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W [19]39 roku rodzice nie pojechali na letnisko, posłali mnie na kolonie ze szkołą do jakiegoś miejsca obok jeziora. Pojechałam ja i jeszcze jedna Żydówka, z klasy wyżej ode mnie. W nocy słyszałam, że moje koleżanki mówiły między sobą, że ze mną można być w dobrych stosunkach, ale ta druga to prawdziwa „Żydówa”....
CZYTAJ DALEJ