Siostra Klara Staszczak ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek - Grzegorz ks. Pawłowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Siostra Klara to zasłużona zakonnica, ona właśnie zorganizowała dom dziecka. Po wojnie – jak dzieci opowiadały – zbierała te dzieci opuszczone, takie półsieroty czy sieroty. Siostra sama to była jak matka, każdy do niej ze wszystkim szedł, wspomagała kogo tylko mogła. Później ci, którzy stamtąd wyszli byli w kontakcie z nią. [Jeśli] chodzi o mnie, to były już takie jakieś powiązania duchowe, kiedy przyjeżdżałem z Izraela. Ona z kolei zaczęła jeździć na Ukrainę. Do Baru jeździła, [tam] jeździła po cywilnemu jako staruszka, i zakładała domy zakonne. Przywoziła czy jakieś bursztyn, czy coś innego, chciała, żebym to kupował, a ja miałem pieniądze, dolar wtedy bardzo wysoko stał, ja z kolei komuś to dawałem, ale zawsze...
CZYTAJ DALEJ