Rodzice - Halina Mankiet - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mojego ojca nazywali Motel, dlatego, że nie potrafili wymówić, po żydowsku było Motl, nazywali Motel. [Pamiętam] jak się zwracali do niego: „Panie Motyl.”, tak spolszczali. Matka nazywała się Hana, spolszczone to była Anna. Mnie nadali imię Halina, widocznie z pomysłem, że jak pójdę do polskiej szkoły, żebym nie była wyobcowana i miała polskie imię. Nazwisko Leszczyńska także jest czysto polskie, rdzennie polskie, Leszczyńska. To już mój dziadek, dziadek Stanisław....
CZYTAJ DALEJ