Znajomość języka polskiego przez Żydów - Jerzy Skarżyński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Była szkoła żydowska, cheder, był nauczyciel żydowski, mieli jedną salę. Myśmy nieraz słuchali, jak oni się tam uczą po żydowsku. To jakiś był pokoik taki, pamiętam tylko, że miał otwarte okno i wietrzyło się to. I przez to okno z odległości paru metrów myśmy patrzyli na nich, jak oni tam omawiali te swoje psalmy czy co to było, posłuchaliśmy i poszliśmy sobie dalej. To byli nasi koledzy później, bo podorastali tutaj. Ci młodsi tam chodzili, do tej szkoły. Oni się uczyli szybko polskiego, jak przychodzili do polskiej szkoły, to mówili po polsku, wtrącane były żydowskie słowa, ale mówili po polsku. To nie tak, że Żyd nie był Polakiem, bo po polsku nie mówił. Każdy mówił. Był to łamany, ale polski język. A czy ja góralszczyznę znałem albo kaszubski? A grałem na scenie lwowskiej w gimnazjum w „Weselu kaszubskim”, tam...
CZYTAJ DALEJ