Stosunki polsko-żydowskie w Uchaniach - Jerzy Skarżyński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak Sowieci się cofnęli do Buga, nim Niemcy weszli, Żydzi uciekali przed Niemcami za Bug. Pan Laksman mówił do mnie: – Słuchaj, ty jesteś inteligentny chłopak, ty jesteś uczony chłopak. Jedź ze mną. Zobaczysz, tam karierę zrobisz. Tak mnie namawiał. Lubili mnie, szanowali matkę, szanowali ojca. Ojciec nosił brodę, dziw, że nigdy go Niemcy nie zaczepil i za tę brodę. Ale nie wyglądał na Żyda, prawdopodobnie, a oni szkoleni byli przecież, jak rozpoznać Żyda. Już nie mówiąc o rozpinaniu rozporków. Żydzi kłaniali się na rynku, żyło się razem. Mama kupowała u jednej Żydówki – mydło, nafta, cukier, wszystko było tam w jednym sklepie – jak przyszedłem po zakupy, to nieraz mnie cukiereczka dała tak dla zachęty. A mama kupowała w ten...
CZYTAJ DALEJ