Stosunki polsko-żydowskie - Adam Adams - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja nie pamiętam, żebyśmy mieli przyjaciół polskich. Absolutnie nie pamiętam. Ja pamiętam, chodziłem do gimnazjum humanistycznego, które było żydowskim gimnazjum. Do polskiej szkoły się było bardzo ciężko dostać będąc Żydem wtedy. Bardzo mało Żydów przyjmowali – to było wyjątkowe, jak się dostał człowiek do polskiego gimnazjum – to było bardzo mało. To samo dotyczyło studiów także. Bo ja pamiętam, moja siostra chciała studiować, nie mogła się dostać na uniwersytet. Tak że nasze otoczenie było typowo żydowskie i znajomi byli także żydowscy. Co ja pamiętam, ze znajomych, to przeważnie pamiętam rodzinę raczej, niż znajomych. Tak to już było. Z antysemityzmem raz ja się spotkałem, podczas wojny raczej niż przed wojną. Może...
CZYTAJ DALEJ