Siostry Andzia, Hela i Róźka Mełamed - Adam Adams - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja miałem trzy siostry. Jedna, najstarsza, się nazywała Andzia i ona wyszła za mąż właśnie przed wojną, jakieś dwa lata przed wojną. Ja pamiętam jeszcze jak moja siostra zdawała maturę w szkole i pierwszym razem coś nie zdała z jednego przedmiotu – i była straszna historia w całym domu, bo ona nie zdała z tego przedmiotu – i musiała zdawać jeszcze raz. Druga siostra to się nazywała Hela. Ona była też starsza ode mnie, ale młodsza od pierwszej siostry o jakieś trzy lata może. Ona też wyszła za mąż, podczas wojny, za lekarza, który się nazywał Goldberg. Pierwsza wyszła też za lekarza, który się nazywał Zajwsztajn. Oni dzieci nie mieli, i on zginął i ona zginęła właśnie w ostatniej akcji w tym Majdanku [Tatarskim]. A najmłodsza siostra się nazywała Róźka. Ona była młodsza ode mnie o jakieś półtora...
CZYTAJ DALEJ