Początki życia w Anglii - Adam Adams - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Myśmy zapakowali rzeczy nasze, żeby wyjechać do Izraela. I myśmy byli już zapakowani, żeby wyjechać do Izraela, ale moja żona bardzo była chora, zaczęła bardzo chorować. A w tym okresie chorować w Paryżu i chodzić do szpitala Rothschilda, to znaczy umrzeć. A w Anglii ona miała ciotkę, która była z Austrii. I wtedy, ponieważ ona była bardzo chora, to ona wyjechała z Paryża na początku do tej ciotki, żeby zobaczyć tą ciotkę, która się uratowała. I żona spotkała z organizacji żydowskiej jednego gościa, który powiada, że on pomoże, żebym ja przyjechał do Anglii razem z nią. I myśmy – ona była chora wtedy, i było to National Health Service – zamiast pojechać do Izraela, to myśmy zostali się tutaj pod taką nalepką, że ja jestem wielki znawca w industry koszulnej. A to było po wojnie, w Anglii nie było...
CZYTAJ DALEJ