Profesje wśród przedwojennej społeczności Józefowa - Chawa Avni - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To było miasteczko bardziej postępowe pod tym względem, że mieszkało u nas moc kupców z Wiednia. Cała okolica była otoczona lasami i handel drzewem, lasami był jednym z najbardziej rozwiniętych zajęć. Tak że mieszkało u nas dużo ludzi takich zagranicznych, postępowych. Oni mieli wpływ na ludność miejscową. Z Polaków to byli, powiedzmy, nauczyciele, urzędnicy gminy, tak jak państwo Iżyccy – on był wójtem, żona była nauczycielką. Byli też zawodowi leśnicy tacy, którzy wycinali lasy. To byli robotnicy z okolicy bardziej. Jeden też miał piwiarnię w samym rynku. W ostatnich latach [przed wojną], może nawet w ostatnim roku, wybudowano sklepy dla Polaków na samym środku rynku. Do tego czasu nie pamiętam ani jednego polskiego właściciela sklepu. Dopiero może z [19]37 czy [193]8 roku...
CZYTAJ DALEJ