Gimnazjum w Tomaszowie - Chawa Avni - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Tomaszowie byłam u dziadków, bo w Józefowie nie było gimnazjum, trzy lata jeszcze chodziłam. Większość młodzieży była żydowska, myślę, że też większość ludności w Tomaszowie. Ani jednego Żyda nauczyciela nie było, u nas w szkole powszechnej był nauczyciel religii, Żyd. Pochodzili skądś z Galicji, zdaje się, z Tarnopola czy skądś. Jego żona też była nauczycielką. Przez jeden rok, nie pamiętam w której klasie, ale w szkole średniej w Tomaszowie, nie spotkałam ani jednego Żyda....
CZYTAJ DALEJ