Organizacja puławskich Żydów w Izraelu - Mordechaj Rotenberg - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zacząłem należeć do organizacji puławskich Żydów w Izraelu już w czterdziestym szóstym roku, jak tylko to się zorganizowało. Zaczęli przyjeżdżać tacy biedacy, każdy po takiej wojnie. No, miałem tu kiedyś zdjęcie takie tych Puławiaków. Zrobili coś w Europie zdjęcie takie te. Wszyscy tam są. To Manikow, i ta Jola, i tak dalej. Edelman też. Manikow, właśnie ta z matką, kulturalna osoba, ciekawa. Jest, był jeden Edelstein, to taki bardziej elegancki. Ale ten Edelstein, co na czele niby stał tego, to jest taki, taki no... morowy taki, wie jak się urządzić. On też się urządził, nie mając zawodu. Taki pyskacz. Tak, że od razu należy do tego, należy do tamtego i żadnego języka nie zna, historii nie zna. Ale przemawia i... ale dobry jest. Taki też potrzebny, bo inni jak nie chcą, to w ogóle jest gorzej....
CZYTAJ DALEJ