Losy powojenne - Mordechaj Rotenberg - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po wojnie wróciłem do Izraela przez Aleksandrię. Podczas wojny to był okres ciekawy. Byłem w Syrii, w Egipcie, a potem w Grecji te dwa albo trzy lata nawet. Jak wróciłem do kraju, to jednak były pewne... Na ogół w Izraelu warunki były niełatwe, bo wojna, ale ponieważ płynęły te pieniądze, żeby budować lotniska, drogi, budynki, to było nawet takie pewne prosperity. Ci wszyscy bezrobotni, a to większość kraju, to dostali pracę. A potem, w czterdziestym ósmym roku była ta wojna. I tam podczas wojny byłem też w wojsku. I później powstawało państwo w czterdziestym ósmym roku. W pięćdziesiątym szóstym znowu były walki. A ja sam pracowałem jako inżynier i mierniczy w dużej firmie. I zacząłem organizować swoje życie prywatne, całkiem udanie. I pracowałem w firmie takiej dużej i ciekawej, ciekawa była praca. A w...
CZYTAJ DALEJ