Wczesna dorosłość - Josef Fraind - fragment relacji świadka historii [TEKST]
My byliśmy za poważni. Nas interesowało, jak zmienić ten ustrój, tę istniejącą biedę, jak to poprawić, w jakiś sposób. To nas interesowało, żeby nie było więcej tej biedoty. W tym duchu zostaliśmy wychowani. Moi rodzice całe życie byli zajęci, dzieciom się bardzo mało oddali. Nie pamiętam, żeby kiedyś matka albo ojciec ze mną rozmawiali na jakiś temat, jak teraz rodzice poświęcają tyle czasu dzieciom. Nie mieliśmy tego dzieciństwa. Myśmy się urodzili już starsi, od razu [po wyjściu] z brzucha matki byliśmy już ludźmi [dorosłymi], nie mieliśmy dzieciństwa....
CZYTAJ DALEJ