Edukacja - Jerzy Łobarzewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szkołę podstawową rozpocząłem w roku 1936 i do okupacji 1939 roku, ukończyłem tylko pierwszą klasę, ponieważ w międzyczasie ciężko chorowałem. Przez czas okupacji, nauki pobierałem w domu. Do domu przychodziła nauczycielka, która udzielała mi korepetycji, a właściwie nauczała mnie wszystkich przedmiotów potrzebnych do kolejnych lat szkoły podstawowej. W 1943 roku poszedłem do Szkoły Powszechnej nr 9 i tam ukończyłem szóstą klasę. W międzyczasie, moja nauczycielka, która uczyła mnie w czasie okupacji, załatwiała mi coroczne świadectwa ukończenia poszczególnych klas szkoły powszechnej. Następnie we wrześniu 1943 roku rozpocząłem naukę w technikum chemicznym, ale tam chodziłem tylko przez kilka miesięcy, następnie rodzice zabrali mnie stamtąd i dalszą naukę, jak...
CZYTAJ DALEJ