Członkostwo w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi - Andrzej Misztal - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To środowisko [osób związanych z PTTK] na tyle mnie, że tak powiem, wciągnęło, że zacząłem realizować pewne kolejne uprawnienia. Jest taka instytucja jak Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi. [Ta] struktura działa w PTTK. Raz w roku organizuje Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej, na [którym między innymi] przyjmuje się nowych członków. [Robią to] na zasadzie zdawania egzaminu przed kworum [składającym się z] kilkudziesięciu osób. Każdy [mógł] zadać [mi] pytanie. [Ja] zdałem [go] w 1999 roku. Zostałem przyjęty do struktur [Instruktorów Fotografii Krajoznawczej] (które działają do dzisiaj) i uzyskałem tytuł instruktora fotografii krajoznawczej. Uprawnia mnie to na przykład do weryfikowania uprawnień na poziomie fotografii krajoznawczej osób, które również chcą pójść tą drogą. Mam...
CZYTAJ DALEJ