Klub Fotograficzny „LX” - Andrzej Misztal - fragment relacji świadka historii [TEKST]
I cóż, przyszedł okres zaprzestania działalności przez LTF. Spotykaliśmy się z kolegami zupełnie prywatnie, na koleżeńskiej płaszczyźnie. [Za każdym razem mówiliśmy]: „Słuchajcie, wiosną idziemy na plener” „Aha, w lecie jedziemy na plener” [Potem] jesienią. [Ale] nie mieliśmy miejsca ani na spotkania, ani na wystawy. Stąd też nasze pierwsze [ekspozycje] odbywały się w Ośrodku „Brama Grodzka –Teatr NN” Znaliśmy się z niektórymi osobami [stamtąd] i po prostu dostaliśmy zaproszenie. [W taki sposób zorganizowaliśmy] kilka wystaw. W 1993 roku został zawiązany Klub [Fotograficzny] „LX” To było środowisko osób fotografujących i w dużej mierze związanych z PTTK. Grono się powtórzyło –część [stanowili] członkowie z LTF-u, część z Komisji Fotografii i Filmu. Oczywiście aby...
CZYTAJ DALEJ