Moje uczestnictwo w lubelskim środowisku fotograficznym - Andrzej Misztal - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moje uczestnictwo w [lubelskim] środowisku [fotograficznym] zaczęło się od Fotoklubu. Kiedy skończyłem szkołę średnią, zostałem pokierowany przez Stefana Ciechana do tego, aby [przystąpić do] egzaminu na instruktora fotografii Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zdałem [go] z wynikiem pozytywnym. W 1979 roku wstąpiłem do PTTK. Zostałem [tam] zaproszony na zasadzie kontaktów, które mieliśmy z tego środowiska i z LTF-u. Wędrując po Lubelszczyźnie [oraz] po górach, łączyłem turystykę z fotografią. Jednocześnie szedłem tak jakby dwoma torami. Potem po okresie kandydackim do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, mając już pewien dorobek [oraz] uczestnictwo w iluś wystawach, zostałem przyjęty do [tej...
CZYTAJ DALEJ