Inspiracje znajduję u wielu twórców - Andrzej Misztal - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Największy wpływ mieli na mnie] przede wszystkim jednak polscy twórcy. Chociaż grupa f/64 [należy do] tych bardziej docenianych [źródeł inspiracji]. Troszeczkę opieram się na ich doświadczeniach. To wynika z mojego zainteresowania krajobrazem. [Jej twórcami byli między innymi] Ansel Adams i Edward Weston. [Ten ostatni] trzymał się teorii, że fotografuje rzecz samą w sobie, czyli to, co w obrazie jest najistotniejsze. Bliska jest mi również fotografia socjologiczna. Z polskich [fotografów cenię] Zosię Rydet i na pewno Edwarda Hartwiga, który w krajobrazie, w portrecie [oraz] w innych swoich wariacjach fotograficznych stosował różne techniki, różne rozwiązania. Oczywiście miałem okazję [go] poznać. [Ponadto darzę szacunkiem] mało znanego...
CZYTAJ DALEJ