Kontakty z ojcem w latach sześćdziesiątych - Alexandre Messer - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Syn nam się urodził w 66 roku, tak że w 67 pojechaliśmy z żoną do Polski, do ojca. I to był ostatni raz kiedy byliśmy w Warszawie przed 91 rokiem. Później przyszedł rok 68 i te wszystkie wydarzenia. Ojciec do nas pisał, ojciec zresztą do nas przyjeżdżał też. No ale nam odradził wracać do Polski. Później, w 69 roku, myśmy pojechali do Izraela. Bo ja pracowałem w takim innym przedsiębiorstwie, też komputerowym, które zainstalowało swój komputer w Izraelu. Tak że mnie wysłało tam do tej instalacji i zostaliśmy przez osiem miesięcy w Izraelu. No i stamtąd, jak pisałem do ojca, to nie pisałem z Izraela. Pisałem do siostry w Paryżu, ona wysyłała to z Paryża do ojca. A ojciec też pisał do siostry, ona mi wysyłała list, ale bezpośrednio nie mogliśmy korespondować. I wtedy ojciec mi też powiedział: „Nie przyjeżdżaj do Polski, bo z...
CZYTAJ DALEJ