Edukacja w Ząbkowicach Śląskich - Alexandre Messer - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Między nami rozmawialiśmy po rosyjsku. W miasteczku był garnizon sowiecki, tak że mieliśmy doskonałe stosunki z tymi żołnierzami sowieckimi. Była szkoła żydowska. W tej szkole językiem wykładowym był jidysz. Język polski był używany jedynie dla lekcji polskiego i historii. No to była taka jakaś dziwna sytuacja, bo między dziećmi w czasie przerw rozmawialiśmy po rosyjsku, w klasie podczas lekcji rozmawialiśmy w jidysz, trochę po polsku podczas lekcji polskiego. Ja nawet nie pamiętam, że się uczyłem polskiego. Jakoś to przyszło samo. I z rodzicami ja mówiłem po rosyjsku, a oni do mnie mówili po żydowsku. A później, po pewnym czasie, ojciec mi powiedział: „Słuchaj, teraz jesteśmy w Polsce, czas żebyś mówił po polsku”. No i przeszliśmy na polski, chociaż rodzice między sobą zawsze rozmawiali w jidysz. Ja z nimi...
CZYTAJ DALEJ