Losy rodziny podczas II wojny światowej - Alexandre Messer - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Urodziłem się zaraz przed wojną, w 38 roku, tak że z Grabowca, z tego czasu oczywiście niczego nie pamiętam. Byłem za mały. Wyjechaliśmy z Grabowca po rozpoczęciu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku. W 39 roku, w czasie wojny, kiedy Polska została rozebrana między Związkiem Radzieckim i Niemcami, Grabowiec został zajęty przez Armię Czerwoną, ale został pod władzą sowiecką tylko przez jakieś dwa czy trzy tygodnie. Bo później Armia Czerwona wycofała się za Bug, bo Bug był linią demarkacji między Związkiem Radzieckim i Niemcami. I okupacją niemiecką. Tak że wtedy żeśmy pojechali do Rosji z Armią Czerwoną. Oni zaproponowali wszystkim mieszkańcom Grabowca, tym, którzy chcieli, żeby z nimi wyjechać za Bug. No to to żeśmy zrobili, tak że przeżyliśmy wojnę w Związku...
CZYTAJ DALEJ