Leopold Trepper - Ryszard (Rami) Weiler - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętam, że byłem na koloniach, on przyjechał i opowiadał takie różne wspomnienia, zdaje się, że siedział w jednej celi z Zawadzkim i to było w roku, w którym Zawadzki umarł. On się wtedy nie nazywał Trepper, tylko Dąb, był przewodniczącym TSKŻ-etu. Z tego co o nim mówią, był założycielem tej słynnej siatki szpiegowskiej „Czerwona Orkiestra” i ostrzegł Związek Radziecki o ataku Hitlera. I Stalin nie uwierzył. No i ten Trepper później przesiedział ładnych parę lat w jakichś tam łagrach, zanim go z ZSRR wypuścili. O tym usłyszałem dopiero, jak byłem tutaj już chyba. Wtedy opowiadał właśnie, jak siedział z Zawadzkim w jednej celi, to w czasach przedwojennych chyba. Tak że to była taka znana osobistość. Może i w Warszawie go widziałem w przelocie, ale żeby on przyjeżdżał do Lublina, to...
CZYTAJ DALEJ