Barbara Koterwas - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pani Koterwas zawsze sytuuję w towarzystwie Ireny Szychowej. Dzięki niej ją poznałem. We wszystkich kontaktach z Ireną zawsze była obecna Basia Koterwas. One chyba wyjątkowo się przyjaźniły. Czasem spotykaliśmy się na różnego rodzaju działaniach oświatowych w Wojewódzkim Domu Kultury. Pani Basia tam pracowała. Nasze kontakty zaczęły się przed tym, kiedy zostałem dyrektorem Wydziału Kultury, jeszcze gdy pracowałem w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Bo współpraca i relacje z Wojewódzkim Domem Kultury były bardzo bliskie. Współpracowaliśmy przy różnego rodzaju akcjach związanych z działalnością oświatową w domach kultury czy w klubach. To był może 1962, 1963 rok. Z panią Barbarą nigdy nie byłem po imieniu. Natomiast później spotykaliśmy się częściej w ramach zarządu Stowarzyszenia...
CZYTAJ DALEJ