Barak poświęcony „Elementarzowi” to miejsce bardzo ważnych spotkańwychowawczych - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Znałem wcześniej dyrektora Teatru NN i wiem, co chciał robić szerzej, nie tylko na Majdanku. Wraz ze swoim zespołem pracowniczym miał pełną swobodę w tworzeniu tej przestrzeni. Poza otwarciem oraz sprawami, które były potrzebne do załatwienia, nie uczestniczyłem w pracach nad tą instalacją. Nasza działalność (moja i pracowników muzeum) ograniczała się do udzielania niezbędnej pomocy, jeśli Tomek takiej potrzebował. To jest przykład wyjątkowo osobistej aktywności twórcy. Jeśli dobrze pamiętam, z Tomkiem sporo współpracowała Halina Birenbaum. Tomek dostał barak w całości. Wiedzieliśmy, co chce pokazać, ale nie było koniecznej współpracy i dyskusji. Na tej ekspozycji intencja autora okazała się bardziej czytelna i bardziej prosta (nie wartościuję tego, jeśli chodzi o technikę) w...
CZYTAJ DALEJ