W swojej pracy pozytywnie reagowałem na inicjatywy artystów - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie chcę wartościować i oceniać swojej pracy. Patrzę teraz na nią z punktu widzenia mojej administracyjnej czy organizacyjnej odpowiedzialności, zarówno jeżeli chodzi o pracę w Urzędzie Wojewódzkim, jak i później w Państwowym Muzeum na Majdanku. To, co mówią ludzie współpracujący ze mną, jest zawsze dla mnie wielkim komplementem. Dlatego że ja najczęściej pozytywnie reagowałem na inicjatywy, które zgłaszali artyści. Po pierwsze moim obowiązkiem jako administratora kultury było wspieranie oraz pomaganie twórcom w ich własnej działalności i w ich rozwoju. Po drugie zaś w wielu przypadkach wydawało mi się, że to, co proponują, jest konieczne w rozwoju instytucji, w których pracowali czy z którymi współpracowali. Nigdy nie dyrygowałem dyrektorami instytucji artystycznych. Mieli sporą swobodę w...
CZYTAJ DALEJ