Organizowałem różnego typu spotkania - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po dyrektorze Dziadoszu przejąłem Międzynarodowe Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” Czyli organizowane co trzy lata konkursy, które ogłaszano wśród plastyków z całego świata. W tej chwili nawet nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale w każdym razie to było trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt państw. Przy każdym kolejnym triennale ta liczba się zwiększała. Dzieła twórców miały wyrażać sprzeciw wobec wojny, wszelkim zniewoleniom, nieporozumieniom oraz waśniom oraz nawiązywać do braterstwa i pokoju. Takie były, najogólniej rzecz biorąc, założenia Międzynarodowego Triennale Sztuki. Artyści tworzyli, opierając się na regulaminie opracowanym pod patronatem UNESCO. Zresztą to była wspólnie prowadzona akcja. Międzynarodowe jury...
CZYTAJ DALEJ