PPR - Płatne Pachołki Rosji - Andrzej Tomasz Badyoczek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
PPR-Płatne Pachołki Rosji Pamiętam, pojawili się chłopcy w moim wieku w białych koszulach z czerwonymi krawatami. Myśmy się zainteresowali, że to jest może jakieś odrodzone harcerstwo. Pamiętam, że mój ojciec wyprowadził mnie z błędu i powiedział, żebym się nie angażował ani nie zbliżał do tej organizacji. W końcowym okresie okupacji nie zdawałem sobie sprawy z toczącej się walki politycznej Polski Podziemnej. Pokazały się nalepki, których nie rozumiałem, pytałem się rodziców o co chodzi. Nalepki, w których był rozszyfrowany skrót PPR jako Płatne Pachołki Rosji. Nie wiedziałem o co chodzi, ale rodzice wyjaśnili mi mniej więcej. Pamiętam też propagandę niemiecką tego okresu, kiedy w jakiejś niemieckiej gazecie –gadzinówce, był opublikowany...
CZYTAJ DALEJ