Tadeusz Roguski był ważną postacią w życiu Marii Kuncewiczowej - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pan Tadeusz Roguski [był] ważną postacią w życiu Marii Kuncewiczowej. To chłopak, o którym pani Maria pisywała w swoich książkach, którego przyjęła, gdy mieszkali w Warszawie w kamienicy na placu Trzech Krzyży. Dokarmiały go ze swoją matką Różą z Dziubińskich Szczepańską (jak wiemy, pierwowzór cudzoziemki). Tadeusz przychodził na te posiłki. Chudy, mały chłopak. Witold grał [wtedy] w salonie na fortepianie. Bo tam w Warszawie był fortepian. Grywał pewnie nie najlepiej. Czasem Tadeusz się wzdrygał. Jak i pani Maria. Któregoś dnia zapytał [jej], czy mógłby zagrać na tym fortepianie. I zagrał. Pani Maria się zorientowała, że ma wyjątkowo zdolnego chłopaka. Wspierała go. Wysłała do szkół. Później [wybuchła] wojna. To wszystko się rozeszło. W [tym] czasie Tadeusz...
CZYTAJ DALEJ