Spotkania poświęcone myśli politycznej Jerzego Kuncewicza - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mieliśmy czasem spotkania poświęcone myśli politycznej Jerzego [Kuncewicza]. [On] we wszystkim, [co pisał] (także w swoich różnych wykładach), ustawicznie namawiał [do] współpracy z Ukraińcami, Białorusinami, Żydami i tak dalej. Więc zrobiłem spotkania z Białorusinami, Ukraińcami, Anglikami, Czechami, Słowakami, Żydami. Przyjechało kilku [ludzi] piszących z Izraela. Miałem łatwe kontakty ze środowiskiem żydowskim (ważnym, liczącym się i znaczącym) z racji mojej pracy na Majdanku. W setną rocznicę [jego] urodzin zorganizowałem konferencję poświęconą [tej tematyce]. Ściągnąłem kilku historyków z historii najnowszej. Między innymi profesora [Zygmunta] Mańkowskiego, doktora [Czesława] Rajca, Jarka Mitruka, profesora [Józefa] Szaflika, Krystynę Kerstenową (żonę profesora [Adama] Kerstena;...
CZYTAJ DALEJ