Scholares Minores pro Musica Antiqua w Poniatowej - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szerzej myślący ludzie –także wspomniani już towarzysze [Maciej Karczmarczuk i Ryszard Pitrowicz – red.] –wsparli [mnie] w ważnej decyzji dotyczącej Stowarzyszenia Muzyki Dawnej w Poniatowej (Scholares Minores pro Musica Antiqua) Witolda Danielewicza. To [była] jedna z pierwszych moich decyzji: utworzenie tego stowarzyszenia i przekazanie [jego członkom] pałacu w Kraczewicach. [Wtedy] bardzo mnie wsparł ówczesny mój zastępca (w tej chwili dyrektor warszawskich Łazienek) Tadeusz Zielniewicz. Bardzo często u nich bywałem, wspierałem ich w różnych problemach organizacyjnych, kadrowych. Do tej pory [to robię]. Zasługują na to. To stowarzyszenie funkcjonuje bezbłędnie. Rozsławia polskie imię na całym świecie. Mają teraz kłopoty. Obecna władza niekoniecznie...
CZYTAJ DALEJ