Teatry, które nie pasowały do pierwszego uniwersytetu Polski Ludowej - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Będąc jeszcze na uczelni, wspierałem młodointeligencki alternatywny teatralny ruch studencki. Jako szef ZMW współdziałałem z Andrzejem Rozhinem. [Pełniłem] też [funkcję] przewodniczącego komisji kultury ZSP. Więc to wszystko, co robili studenci, było bardzo mi bliskie i bardzo to wspierałem. Także wtedy, kiedy [pracowałem] w TWP. To też byli ludzie, których mogłem wykorzystywać w upowszechnianiu wiedzy. Jak mówiłem, współpracowałem z ponad dwoma tysiącami ludzi –różnych zawodów, różnych specjalności. I musiałem też sięgać do trochę młodszych środowisk, czyli studenckich –[w zależności od pojawiających się] zapotrzebowań na tematy. Był nawet taki czas, [kiedy] utworzyliśmy studium Młodego Popularyzatora Wiedzy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, przy współpracy z władzami uczelni....
CZYTAJ DALEJ