Miałem świadomość, że jestem już jakąś osobą w kręgu ludzi oświaty,kultury i ruchu ludowego - Edward Balawejder - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Miałem] dobre relacje z uniwersyteckim środowiskiem naukowym, a także z ważnymi wtedy działaczami funkcyjnymi Związku Młodzieży Wiejskiej: Czesławem Rajcą, Stanisławem Weremczukiem, Stanisławem Niedźwiedziem [oraz] Janem Drążkiem. Bardzo wielu wybitnych i aktywnych działaczy, którzy mieli już jakąś pozycję w środowisku społecznym, kulturalnym i oświatowym. Dawało mi [to] śmiałość, że mój start w wieku dwudziestu jeden lat po zakończeniu studiów w Lublinie będzie łatwy i prosty. Na szczęście dla mnie tak się [rzeczywiście stało]. Profesor Stanisław Krzykała złożył mi propozycję przeniesienia się do Rzeszowa na filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którą tworzono albo która już chyba działała. Nie skorzystałem z [tego. Profesor Krzykała] pod koniec [moich] studiów...
CZYTAJ DALEJ