We Włodzimierzu Wołyńskim mieszkaliśmy do 1939 roku - Włodzimierz Chętko - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Włodzimierz Chętko, urodzony 8 września 1924 we Włodzimierzu Wołyńskim, nie jak we wszystkich dokumentach figuruje [19]26 rok, miejsce urodzenia Sarny. We Włodzimierzu Wołyńskim [mieszkaliśmy] do roku [19]39 z małą przerwą. Ojciec mój, będąc oficerem, był we Włodzimierzu i miał dwuletnią przerwę w pobycie, bo był przeniesiony przed wojną na olbrzymi poligon pod Poznaniem w Biedrusku. I to jedyna przerwa, tak to cały czas, praktycznie do wiosny [19]40 roku byłem we Włodzimierzu. Tam chodziłem w koszarach 23. Pułku Piechoty. Była szkoła powszechna, tak to się wtedy nazywało. Później chodziłem już do gimnazjum, które było zlokalizowane w mieście, 3 km od koszar. Tak że do gimnazjum przeważnie dowożono nas samochodem ciężarowym. W tym gimnazjum uczęszczałem do [19]39...
CZYTAJ DALEJ