Tato pracował w garbarni - Henrika Shvefel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
praca w garbarni „Tato pracował w garbarni” Tatuś mój pracował aż do likwidacji gieta na Majdanie Tatarskim. Tatuś pracował do ostatniego dnia. Przecież opowiadałam, że tatusia wzięli na Majdanek i później go zwolnili za jakiś czas, żeby pracował dalej. Nie tylko jego, zwolnili wtedy kilka osób, do garbarni, ale w ogóle w ważnych miejscach, którzy pracowali dla Niemców, zwalniali ludzi na jakiś czas. Żeby to, żeby prowadzić innych ludzi, nie wiem jak to było, ale wiem, że tak było. I wtedy właśnie tatuś pracował, ja już byłam na aryjskich papierach, mój tatuś jeszcze w garbarni pracował....
CZYTAJ DALEJ