Żydowskie życie religijne w przedwojennym Hrubieszowie - Abraham Silberstein - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W piątek wieczorem robiło się czysto u Żydów, zapalili świece, modlili się, to była sobota, w soboty nie pracuje się… Tak samo Polacy w niedzielę szli do kościoła. [Jak obchodzono święta?] Nie pracowało się. Szło się do bóżnicy. Bóżnica była tylko jedna sala, żadnej dekoracji, niczego tam nie było, tylko była Tora i to wszystko. Była część dla mężczyzn i część dla kobiet. Nie mieszano kobiety z mężczyznami. Były święta religijne, ale nieważne, ważne były tylko trzy święta. To była Pascha, było święto, które my teraz obchodzimy, noworoczne, i Jom Kippur, czyli dzień, w którym Pan Bóg decyduje jaki będzie następny rok, czy będziesz żył czy umrzesz, czy zginiesz, czy coś. Paschę obchodziliśmy, że nie jedliśmy chleba tylko te placki, bo to względem historii naszej, myśmy opuścili Egipt i opuściliśmy tak szybko, że nie...
CZYTAJ DALEJ