Najbliższa rodzina - Pinchas Kidron - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja jestem Pinchas Kidron, urodzony 13 lutego 1922 roku. Kiedyś ja się nazywałem Kurzbard, to było rodzinne [nazwisko], ale tu w kraju, w Palestynie ja zmieniłem moje nazwisko na hebrajskie i nazywam się Kidron – chciałem [mieć nazwisko] hebrajskie. Przybyłem do Puław jako dwuletnie dziecko. Mój ojciec kupił dom na ulicy Zielonej i tam założył fabrykę octu. Miałem dwa lata, kiedy przybyłem [do Puław, ale] moja pamięć o Puławach zaczyna się trochę później. Moja rodzina jest z Polski. Przed przybyciem do Puław mieszkali w [miejscowości] Końskie, tam mieli jakiś sklep, coś takiego. Tam była duża rodzina, a mój ojciec z bratem przybyli do Puław i zamieszkali w tym samym domu na ulicy Zielonej. Brat ojca, Icchak, miał syna i córkę, Lolka, Eliezera i Zosię, Zahawę. Ona się uczyła...
CZYTAJ DALEJ