Pracowałam jako kierownik dziekanatu - Halina Marszałek - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Później pracowałam na Wydziale Pielęgniarskim [w dziekanacie Akademii Medycznej]. Zaczęłam właśnie tak dokładnie dziesiątego grudnia siedemdziesiątego drugiego roku i pracowałam jako normalny pracownik do maja osiemdziesiątego roku, a od maja osiemdziesiątego roku, zostałam kierownikiem dziekanatu. Najpierw pracowałam jako pracownik naukowo techniczny. Zanim zostałam kierownikiem dziekanatu, to zajmowałam się trybem [spraw] studenckich. Oni sobie po prostu nie mogli poradzić, bo kierowniczka dziekanatu była z UMCS-u i nie było żadnego pracownika, który byłby po studiach i miał wyższe wykształcenie i na przykład był pielęgniarką. Później zostałam przy dziekanacie a kierowniczce to się bardzo podobało, bo ja się znałam na tych rzeczach, bo tu już jest taka specyfika, że są tam pielęgniarskie przedmioty. Na lekarskim, to już się znali, wiedzieli...
CZYTAJ DALEJ