Szarwark - przymusowa praca na cele publiczne - Tadeusz Szuba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szarwark – przymusowa praca na cele publiczne Tutaj koło kościoła, co ten mur jest, plebania, i taki wyż, to ja tam przecież robiłem, rozkop robiliśmy za Niemców. To Niemcy to wprowadzili. Bo tam była góra taka, jak się z dzwonnicy wyszło, taka góra była. I to tam rozkopywaliśmy. To ja tam robiłem jako… no wyznaczony byłem do roboty i śmy tam ten bruk zrywali i rozwożona była ziemia i te górę śmy rozwieźli. To tam co ta plebania, tak się wyżej tu od ulicy wchodzi. O tu była całkiem góra het tak. Taka była góra. [Jaki był cel tych robót?] Żeby wyrównać to. Niemcy sobie życzyli. No może to i dobrze zrobili, że po co taka góra była. A tu ludzie za darmo zrobili. Na przykład drzewka na mieście, na tym no… jak się jedzie od kościoła, to… Nie wiem czy te same są czy nie, ale tam za Niemców...
CZYTAJ DALEJ