Żydowska policja w opolskim getcie - Tadeusz Szuba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Szkoda było tych Żydów, tak popatrzyłem, nieraz widziałem. Człowiek bał się, ale chodził tam do tego Opola. Bo tak ja wiem, młody był, może nie myślał o tym, że co może się stać. Chyba to. No i tak trochę tych Niemców znienawidzony był, bo tak widać było. To widziałem tak nieraz, jak… bo tu była wybrana żydowska policja. Niemcy wybrali. No ale po co, aby po to, żeby im na rękę było. No musieli i zresztą wybrali tych policjantów i… To pamiętam, jak tam, no Żyda jakiegoś tam ten Żyd policjant tam bił gumą. Tam bił, ale on tam bił, jak to się mówi, może więcej machał. A łobuz ten Niemiec, stał ten esesman, popatrzył, zabrał temu Żydowi, temu policjantowi, tę gumę i tam go, tego Żyda [bił]. Tam nie patrzył głowa, nie głowa, oko, nie oko. Tak się bije. Trzeba tak Żyda bić. To ja widziałem, proszę pana....
CZYTAJ DALEJ