Rodzina i dom rodzinny - Tadeusz Szuba - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Urodziłem się] w Szczuczkach. I przyjechałem z rodziną tu na Franciszków Stary. Franciszków Stary to jest ten kierunek… To stąd będzie jakieś pięć, sześć kilometrów, no siedem, niech było. Tak gdzieś w tych granicach, tak. Moja mama [pochodziła] to więcej tam jak Wojciechów, Palikije, Chmielnik. To tam całe rodzeństwo miała. Natomiast mój ojciec, to znowu z tych Szczuczek, to koło Kraczewic. Kraczewice. Tak że to była parafia Kraczewice. Ja tam byłem chrzczony w tych Kraczewicach. I o tak. Tak że moje rodzeństwo z tamtych stron. Tak że tutaj raczej nie. Też przyjechali jakby no, w obce strony. Ojciec był Stanisław, a mama Katarzyna. Tylko aby kiedy się urodzili… Mama to mniej więcej wiem. Bo dokument taki był. W 1900 roku… A ojciec od mamy był,...
CZYTAJ DALEJ