Żeńska Szkoła Powszechna Zgromadzenia SS. Kanoniczek - Regina Kucharska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja szkoła powszechna mieściła się przy ulicy Podwal. Przy Podwalu były te siostry kanoniczki. Jak tam było? No było, jak to szkoła religijna była, siostry zakonne tam uczyły, świeckich to chyba było dwie czy trzy osoby, i tylko siostry zakonne, ksiądz. Tak że nie miałem tak styczności z taką... ostatni rok, 7 klasę to w tej ogólnej podstawowej szkole się uczyłam. A tam to przez 6 lat u kanoniczek byłam w szkole. Jak to w szkole zakonnic – była religia, śpiewało się „Kiedy ranne wstają zorze” rano przed nauką, po zakończeniu tam też jakąś modlitwę się odprawiało. Tak że była szkoła wybitnie katolicka, chrześcijańska. Obrzędy wszystkie, Komunię Pierwszą tam przyjmowałam, wszystkie obrzędy katolickie to tam były zachowane, że tak powiem, to było przed wojną....
CZYTAJ DALEJ