Żydów w Puławach było bardzo dużo - Wanda Grzebalska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Żydów [było] bardzo dużo. O teraz na ulicy Piłsudskiego, co idzie aż do Wisły, ta cała ulica była zamieszkana przez Żydów. Naprzeciwko tego kościółka, co jest na górce, to tam same żydowskie sklepy były, żydowskie domy, a jak szło się to prawie nie widziało się Polaków. Mało sklepów polskich było, bardzo mało, a tylko były takie sklepy żydowskie i Żydzi w tych chałatach swoich chodzili. To zupełnie było co innego, nie to co teraz. Odróżniali się tym, że mieli inną religię. Młodzież żydowska chodziła do liceum, sama uczyłam Żydów, Żydówki. Byli, kończyli liceum niektórzy, ale mało ich było w klasie. Jak klasa liczyła 30 kilka osób, koło 40 to dwoje, najwyżej troje było Żydów. Tak że oni specjalnie się tak nie kształcili. [Na dzielnicy żydowskiej] był rynek tak jak i teraz jest rynek, tam było najwięcej...
CZYTAJ DALEJ