Po skończeniu wojny wróciłam do Puław - Wanda Grzebalska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po skończeniu wojny, w [19]45 roku, wróciłam [do Puław] i zaczęłam uczyć w samym gmachu liceum. Gmach liceum był wolny właściwie dopiero pod koniec sierpnia. Do sierpnia to nauczyciele uczyli w Instytucie. Już niby otworzyli gimnazjum i uczyli w Instytucie. A ja już jak wróciłam pod koniec sierpnia, a może nawet we wrześniu, dokładnie nie pamiętam, w każdym bądź razie, to już było późno, to już zaczęto uczyć. Dyrektorem został mianowany wtedy pan Szubartowski, Alojzy Szubartowski. On doprowadzał do ładu całe to gimnazjum i liceum, bo tam nie było właściwie nic. Niemcy wszystko zniszczyli, tak że młodzież musiała sobie przynosić stołki, krzesła, sami sobie siadali jakoś tam. Dyrektor Szubartowski, według mnie, zasługuje na duże uznanie, że on energicznie doprowadził do ładu to wszystko, że zaczęły się...
CZYTAJ DALEJ